Belgolaise
FR - NL - EN

BELGOLAISE N.V.
 

Maatschappelijke zetel:
Koningsstraat 20
B 1000 Brussel (BelgiŽ)
Tťl : 00 32 2 312 26 86
Fax : 00 32 2 312 26 75
RPM : 0403.200.294

Chronologie van de stopzetting van de bankactiviteiten

Begin 2005 maakte Fortis haar voornemen bekend om zich terug te trekken uit BELGOLAISE, haar bankdochter met activiteiten in sub-saharisch Afrika.

Verscheidene kandidaat-overnemers hebben zich gemeld. Geen enkel bod kon echter de continuÔteit waarborgen van alle activiteiten van BELGOLAISE op voor de klanten en het personeel gunstige voorwaarden.

In overleg met de statutaire organen van BELGOLAISE heeft FORTIS daarom beslist om de onderhandelingen met de kandidaat-overnemers te beŽindigen. Het Directiecomitť van BELGOLAISE heeft derhalve de opdracht gekregen om de activiteiten van de bank geleidelijk aan stop te zetten, in lijn met de strategie en de organisatieprincipes van Fortis.

De branch in Londen werd gesloten op 15 juni 2006 en die van Parijs op 15 oktober 2006.

Wat de zetel in Brussel betreft, heeft BELGOLAISE op 16 december 2005 en op 24 januari 2006 brieven gestuurd aan al haar klanten met het verzoek, het nodige te doen om nieuwe bankrelaties aan te knopen met een andere financiŽle instelling, de relaties met BELGOLAISE af te sluiten en hun tegoeden naar hun nieuwe bankier over te boeken.

In een brief van 31 maart 2006 gaf BELGOLAISE de klanten van haar Brusselse zetel te kennen dat ze, mits een opzeggingstermijn die afliep op 30 september 2006, een einde maakte aan alle contracten en relaties tussen de klanten en de bank en aan alle diensten die ze hen bood. Op 15 juni 2006 werd een herinnering gestuurd aan de klanten.

Op 23 oktober 2006 ten slotte heeft BELGOLAISE aan de klanten die geen gevolg hadden gegeven aan die diverse brieven gemeld dat al hun rekeningen, depositoboekjes en effectendossiers afgesloten werden.

Huidige situatie van de vennootschap

BELGOLAISE heeft de nodige maatregelen getroffen om de niet-opgevraagde tegoeden beschikbaar te houden voor de vroegere houders ervan. Die tegoeden brengen echter niet langer interest of inkomsten op en zijn niet meer verbonden met enige dienstverlening.

Momenteel oefent BELGOLAISE geen bankactiviteiten meer uit en is ze geen kredietinstelling meer. Ze blijft echter wel bestaan als rechtspersoon in de vorm van een naamloze vennootschap. Ze maakt deel uit van de BNP Paribas Fortis groep.